nieuws

Uitkomsten in beeld door de tijd heen


Het Gemeenteportaal biedt gemeenten nu nieuwe rapportages die de uitkomsten van aanbieders door de tijd heen toont. Zo ziet u bijvoorbeeld meteen of bepaalde gebeurtenissen van invloed zijn op de uitkomsten. En kunt u goed volgen of gemaakte afspraken met de aanbieder leiden tot betere uitkomsten. 

Deze rapportages kunnen binnen het Gemeenteportaal voor alle uitkomsten geactiveerd worden. Daarmee heeft u de ontwikkeling van de outcome-indicatoren (Doelen behaald, Zonder hulp verder, Cliënttevredenheid en Uitval) goed in beeld. 

Naast de ontwikkeling van uitkomsten is het ook mogelijk om daadwerkelijke resultaten te vergelijken met de doelstellingen. Zo is meteen duidelijk of de gewenste resultaten zijn behaald.