nieuws

Welkom regio Haaglanden en Haagse aanbieders!


Ook de regio Haaglanden hecht veel waarde aan de sturing op resultaten en is daarom een ontwikkeltraject gestart met zorgaanbieders. Een onderdeel van dit ontwikkeltraject is om met een selecte groep van zorgaanbieders te gaan proefdraaien. Er is gekozen om dat met het Gemeenteportaal van InfinitCare te gaan doen. 

We heten daarom de Regio Haaglanden, Ipse de Bruggen, Middin, Jeugdformaat, Youz en Emily Sprokkereef namens de Haagse vrijgevestigden van harte welkom en kijken uit naar een fijne samenwerking.