nieuws

Evaluatie Jeugdwet


Afgelopen week kwam de evaluatie van de Jeugdwet door Nivel in het nieuws. Daarin kwam naar voren dat de ambities van deze wet nog niet verwezenlijkt zijn. Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag en zullen per gemeente verschillen.

Maar hoe weet u of uw ambities behaald worden en hoe legt u hierover verantwoording af? Het antwoord is even eenvoudig als gecompliceerd: u vergelijkt de behaalde resultaten met uw ambitie.

Welke resultaten dient u te meten? Artikel 2.2 van de jeugdwet specificeert de resultaten niet. Echter, het Nederlands Jeugdinstituut heeft (de wijze van bepaling van) uitkomsten vastgesteld. De VNG heeft deze set uitkomsten omarmd, zoals VNG hier heeft uiteengezet. Het gaat om uitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid. 

Wilt u weten hoe u het Gemeenteportaal kan helpen met het behalen van uw ambities? Neem dan contact op via het contactformulier