Sociaal Domein Fryslân

Het Gemeenteportaal toont de resultaten van de WMO en jeugdhulp voor het Sociaal Domein Fryslân (SDF). Deze resultaten zijn inzichtelijk gemaakt binnen de Zorgmonitor voor de Friese gemeenten én de aanbieders van jeugdhulp en beschermd wonen. 

Voor de aanbieders en deelnemende gemeenten die een contract zijn aangegaan met SDF en data willen aanleveren of de resultaten willen bekijken is een aparte handleiding beschikbaar gesteld.