Welkom op het gemeenteportaal
Met het Gemeenteportaal kunnen gemeenten en zorgaanbieders op veilige wijze zorguitkomsten binnen het sociaal domein uitwisselen. Het gesprek over kwaliteit op gang brengen tussen aanbieder en gemeente is daarbij het uitgangspunt.

Als gemeenteambtenaar kunt u de uitkomsten bekijken van aanbieders die zorg verlenen aan inwoners van uw gemeente. Als aanbieder kunt u de uitkomsten inzien van de door u geleverde zorg of het nu de jeugdhulp is of de Wmo.

Zodra u inlogt gaat u ermee akkoord dat alleen geautoriseerd gebruik is toegestaan. U kunt de informatie alleen voor contractueel vastgestelde doeleinden gebruiken..

 

rapportages van de zorgaanbieders

Wat kunt u nog meer doen ?


IJkpuntrapportage activeren

Overzicht van al uw zorgaanbieders

Rapportage op basis van CBS-rapporten


Ontvangt u van meerdere zorgaanbieders deze uitkomstrapportages en wilt u ze met elkaar vergelijken?
Wilt u de uitkomsten in beeld van al uw zorgaanbieders in uw gemeente? Wilt u een overzicht van alle behaalde resultaten van de aangeboden zorg in uw gemeente?
Zorgaanbieders zijn per 1 januari 2018 verplicht ook uitkomsten mee te sturen naar CBS. Wilt u de uitkomsten van alle zorgaanbieders vergelijken op basis van deze gegevens?

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie