nieuws

Heldere rapportages in het Gemeenteportaal via CBS-bronbestanden


Uitkomsten in beeld op basis van CBS-bronbestanden

Als gemeente wilt u inzicht hebben in de resultaten die zijn behaald met ingekochte zorg. Het is vaak een hele puzzel om die te verkrijgen zonder zorgaanbieders op te zadelen met extra administratieve lasten.

De spiegelrapportages van het CBS sluiten niet altijd aan bij de wensen van gemeenten. Om die reden kunnen CBS-bronbestanden nu ook ingelezen worden in het Gemeenteportaal, dat de resultaten in heldere rapportages toont. U kunt deze dienst in abonnementsvorm afnemen.

Hoe werkt het?

Het werkt heel eenvoudig. De zorgaanbieders lezen het CBS-bronbestand in op het Gemeenteportaal. De inhoud wordt gecontroleerd en alleen de gegevens van inwoners van de gemeente of regio met een abonnement worden verwerkt in BI-rapportages. De zorgaanbieder hoeft dus geen informatie te verwijderen uit het bestand.

Andere voordelen zijn:

  • Heldere informatie. De informatie wordt verwerkt tot inzichtelijke BI-rapportages, met uitkomsten als Zonder hulp verder en Cliënttevredenheid. U kunt selecteren op traject- en patiëntkenmerken, waardoor het maximale uit de brongegevens wordt gehaald.
  • Kwalitatief goede data. De bestanden worden ingelezen en meteen gecontroleerd. De zorgaanbieder krijgt een rapport met de bevindingen. Hiermee kan ze aanpassingen doorvoeren.
  • Toegang tot dezelfde informatie. Zorgaanbieder en gemeente krijgen toegang tot dezelfde rapportages in het Gemeenteportaal. Zo wordt een gesprek over resultaten mogelijk.
  • Geen administratieve belasting voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen allemaal hetzelfde wettelijk verplichte bestand aanleveren bij het CBS.
  • Geen administratieve verwerking door gemeenten. Medewerkers van gemeenten zijn volledig ontzorgd en kunnen de rapportages meteen inzien op het Gemeenteportaal. Het is niet nodig om bestanden te bewerken om tot de juiste informatie te komen.
  • Privacy is gewaarborgd. Gemeenten ontvangen geen persoonsgegevens, maar rapportages waarbij indirecte herleidbaarheid is uitgesloten.
  • Helder abonnementsmodel. U kunt het Gemeenteportaal uitproberen met een proefabonnement van minimaal een jaar.

CBS-bronbestanden

Uitbreiding met andere uitkomsten

Het Gemeenteportaal verwerkt verschillende bestanden. Zo kan het behalve de uitkomsten van het CBS-bestand, zoals Zonder hulp verder en Cliënttevredenheid, ook andere uitkomsten als Goal Attainment Scaling en Probleemvermindering verwerken. Deze staan bijvoorbeeld nog in het pilotbestand van het CBS of worden uitgevraagd door de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Sociaal Domein Fryslân maakt gebruik van alle mogelijkheden binnen het Gemeenteportaal. Hier leest u er meer over.

Meer weten?

Neem contact met ons op, vraag een demo aan of ontmoet ons op het Congres ‘Sociaal domein: Leren en verbeteren’ op 21 november a.s.