nieuws

InfinitCare en Sociaal Domein Fryslân op Congres Sociaal Domein


Congres ‘Social Domein: Leren en verbeteren’

Net als in de jungle geldt ook in het sociaal domein de ijzeren overlevingswet: het is meten of gemeten worden. En dan is het aan te bevelen dat u zelf het meetlint, de weegschaal of de stappenteller hanteert.

Rest de vraag: wat doet u vervolgens met de gevonden data? Hoe zet u die in voor een zinvolle monitoring van activiteiten en interventies? Anno 2019 willen veel gemeenten hun meetgegevens ook gebruiken voor het volgen en bijsturen van de transformatie. De grootste opgave in het sociaal domein is immers nog steeds de ombuiging van minder zorg naar meer preventie. Met als geruststellend uitgangspunt dat u niet van meet af aan de wijsheid in pacht hoeft te hebben; een organisatie mag ook leren met vallen en opstaan.
InfinitCare en Sociaal Domein Fryslân verzorgen deelsessie

‘Leren en verbeteren’ staat centraal tijdens het Congres Sociaal Domein in Driebergen-Zeist op 21 november a.s. Een thema dat in het verlengde ligt van wat wij bij InfinitCare dagelijks doen. Samen met Sociaal Domein Fryslân (SDF) verzorgen wij dan ook een deelsessie. We lichten toe hoe we samen met SDF het beleid ten aanzien van jeugdzorg en beschermd wonen in de praktijk brengen en leggen uit waarom het voor het sturen op resultaat noodzakelijk is om de informatievoorziening van resultaten op orde te hebben.

We bespreken de hindernissen, zoals informatiebeveiliging, die genomen zijn om data te kunnen verzamelen. Wat zeggen de resultaten nu? En hoe gaan SDF en haar aanbieders hiermee om?

Wilt u erbij zijn? Of wilt u tijdens het congres een demo ontvangen van wat het Gemeenteportaal voor u kan doen? Laat het ons weten!

Meer-weten-neem-contact-op