nieuws

Stichting KiBG verrijkt spiegelrapportages met ROM-gegevens


Buiten het sociaal domein bestaan dezelfde uitdagingen om op kwaliteit in de zorg te kunnen sturen. Hoe breng je kwaliteit in kaart en kun je met uitkomsten de zorg verbeteren? Een mooi voorbeeld is Stichting KiBG, die met het Keurmerk Basis GGZ zorgaanbieders uitlicht die een stap extra zetten voor goede zorg. 

De keurmerkdragers krijgen minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage, die helpt om het gesprek te voeren over zaken die opvallen. Waar zitten verbeterpunten of goede voorbeelden? Stichting KiBG neemt nu ook inzichten vanuit ROM-gegevens op in haar spiegelrapportages. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ kunnen deze gegevens verstrekken via het InfinitCare Portaal.

InfinitCare helpt met het verzamelen van deze gegevens door het opzetten van interfaces met (ROM-)leveranciers, die ook actief zijn in het sociaal domein. Zo wordt het voor gemeenten makkelijker om zorgresultaten bij hun aanbieders te verzamelen zonder hen te vermoeien met extra administratieve lasten. 

Bent u benieuwd naar de beweegredenen van Stichting KiBG? Lees dan hoe deze gegevens volgens Projectleider Inzicht Geven Annika van den Haak verdieping kunnen geven en kunnen bijdragen aan een betere kortdurende generalistische GGZ.