nieuws

Structurele verzameling resultaten van start in Friesland


InfinitCare verzamelt als Trusted Third Party de resultaten voor zorgaanbieders die Beschermd Wonen/ThuisPlus of jeugdzorg in Friesland aanbieden. De resultaten worden voor drie indicatoren verzameld: Doelrealisatie, Cliënttevredenheid en Uitval. 

In de zomer van 2018 is de pilotfase begonnen. Deze fase is vrijwel afgerond en in april bereikt de verzameling van zorgresultaten de structurele fase, waarin alle zorgaanbieders gefaseerd gegevens kunnen aanleveren. Hierover worden ze de komende tijd geïnformeerd in onder andere kennissessies. 

Met deze informatie en de ondersteuning van InfinitCare moeten zorgaanbieders in staat zijn om periodiek uitkomstgegevens te kunnen aanleveren. InfinitCare koppelt deze gegevens aan de bijbehorende beschikkingen en toont deze in het Gemeenteportaal. 

Binnen deze rapportages krijgen zorgaanbieders en gemeenten antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen: 

  • Zijn de doelen bereikt die de zorgaanbieder samen met de cliënt en het wijk- en gebiedsteam heeft opgesteld? 
  • Hoe heeft de cliënt de kwaliteit ervaren? 
  • Hoeveel cliënten vallen vroegtijdig vroegtijdig uit een traject?