nieuws

Werken aan kwaliteit in de Wmo


De wijze waarop Sociaal Domein Fryslân stuurt op kwaliteit in de jeugdhulp is bekend. Minder bekend is de manier waarop er in de Wmo op vergelijkbare wijze wordt gestuurd op resultaten.

Met behulp van ons Gemeenteportaal stuurt het Sociaal Domein Fryslân bijvoorbeeld op uitkomsten van beschikkingen in Beschermd Wonen. Hiervoor worden dezelfde outcome-indicatoren gebruikt als bij de jeugdhulp. Matthijs de Vries, regiocoördinator Wmo, vertelt over zijn ervaringen.

Kwaliteit WMO - Matthijs de Vries

“Onze filosofie is altijd geweest dat we willen sturen op resultaten, niet op regels. Daarvoor moet je de resultaten kennen. Die zijn nu inzichtelijk gemaakt met het dashboard binnen het Gemeenteportaal van InfinitCare. We kunnen nu een beter gesprek voeren met zorgaanbieders over de inhoud van de ondersteuning. Wat is je missie? En je visie? Op deze manier vraag je ook een bepaalde volwassenheid van de aanbieders. Hoe werken we met elkaar aan een visie die gericht is op het verbeteren van resultaten?

We doorlopen deze transitie samen met de zorgaanbieders. Best practices ophalen en delen, maar ook kijken waar je kunt verbeteren. Het doel is en blijft een goede kwaliteit van ondersteuning.

Kwaliteit WMO

Binnen het Gemeenteportaal zijn de resultaten op indicatoren, cliënttevredenheid, doelrealisatie en uitval inzichtelijk gemaakt. Ook kunnen we de resultaten van aanbieders die eenzelfde ondersteuning bieden, inzien en met elkaar vergelijken. Dat bespreken we actief in relatiemanagementgesprekken. De aanbieders hebben zelf ook toegang tot de resultaten binnen het Gemeenteportaal, zodat alle partijen over dezelfde informatie beschikken.

Voor gemeenten die willen sturen op resultaten is de ondersteuning van InfinitCare met het Gemeenteportaal een waardevolle aanvulling. Wanneer je het gesprek wilt aangaan met zorgaanbieders is dít de volgende stap!”