nieuws

Zorgaanbieders. Bekijk uw eigen rapportages!


Honderden zorgaanbieders gebruiken het Gemeenteportaal van InfinitCare vaak alleen om gegevens aan te leveren bij de regio of de gemeente. Veel aanbieders weten niet dat deze gegevens verwerkt zijn in rapportages die de gemeenten en zorgaanbieders zelf kunnen inzien.

De filosofie achter het Gemeenteportaal is dat gemeenten en zorgaanbieders over dezelfde informatie beschikken en daardoor een zinnig gesprek kunnen aangaan over de kwaliteit van de geleverde zorg. 

In gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn er vaak misverstanden over de kwaliteit van de zorg. Met de rapportages binnen het Gemeenteportaal beschikken beide partijen over dezelfde informatie en is er een mogelijkheid om de resultaten verder te verfijnen door selecties te maken op cliënt- of beschikkingskenmerken. Zo kunnen 'appels met appels' worden vergeleken en is een zinnig gesprek mogelijk. 

Nadat u bent ingelogd kunt u bij Zorgmonitor de rapportages inzien.

Heeft u vragen, mist u informatie, of lukt het niet? Neem dan gerust contact met ons op.