nieuws

Dashboardrapportages in het Gemeenteportaal


Dashboardrapportages nu beschikbaar in het Gemeenteportaal


Binnen het Gemeenteportaal stelt InfinitCare een aantal nieuwe rapportages beschikbaar voor de zorgaanbieders. Deze dashboard rapportages geven overzichtelijk weer wat de resultaten van de zorgaanbieder zijn door de tijd heen. De rapportages zijn zowel beschikbaar voor zorgaanbieders die via CBS bestanden informatie aanleveren als ook voor de zorgaanbieders die voor Sociaal Domein Fryslân data aanleveren.
Wat kan er vergeleken worden?

De scores op indicatoren zoals cliënttevredenheid, zonder hulp verder, doelrealisatie en uitval worden getoond. Dit afhankelijk van de aangeleverde data. Tevens is het ook mogelijk om selecties te maken op cliënt- en trajectkenmerken, waardoor betere analyses mogelijk zijn. Binnen de handleiding is een gedetailleerde uitleg over deze rapportages opgenomen

Doel InfinitCare

InfinitCare wil door het beschikbaar stellen van deze rapportages de zorgaanbieders meer inzicht geven in hun uitkomsten en hierdoor inhoudelijk betere gesprekken laten voeren met de gemeenten. In de komende periode gaat we de functionaliteit van het Gemeenteportaal ook uitbreiden met referentiegroepen. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.