nieuws

Uitbreiding functionaliteit Referentiegroepen


Referentiegroepen tonen optioneel aanbieders

In september hebben we in het Gemeenteportaal de mogelijkheid gecreëerd om referentiegroepen aan te maken en de uitkomsten over deze referentiegroepen te presenteren. Het doel hiervan was om ervoor te zorgen dat jeugdhulpaanbieders van elkaar kunnen leren door zichzelf makkelijk en veilig met een groep van andere aanbieders te vergelijken.

Door een aantal aanbieders is in de afgelopen periode het verzoek gedaan om ook inzicht te geven in de scores van de individuele aanbieders van een referentiegroep. Het bespreken van de uitkomsten wordt hierdoor nog interessanter. Vooral als we kijken naar de redenen achter de resultaten.

Naar aanleiding van deze feedback hebben we vanaf versie 2.2 (eind oktober) deze functionaliteit optioneel toegevoegd. De oorspronkelijke mogelijkheid dat een jeugdhulpaanbieder alleen in het gemiddelde van een referentiegroep meegenomen wordt blijft bestaan.

Hoe werkt het

Bij het aanmaken van een referentiegroep kan je nu ook aangegeven of je de resultaten van de individuele aanbieders wilt tonen. Bij de uitnodiging en binnen het Gemeenteportaal wordt dit ook duidelijk aangegeven.

De resultaten worden vervolgens op de volgende manier weergegeven. In onderstaand voorbeeld worden de eigen uitkomsten getoond, die van de aanbieders die participeren in de 'Referentiegroep Haaglanden VG (i) en natuurlijk alle andere referentiegroepen, waarin de aanbieder in deelneemt.

 

Door op deze wijze de informatie te tonen worden de inhoudelijke gesprekken nog interessanter.

Doel InfinitCare

InfinitCare wil door het beschikbaar stellen van deze rapportages de aanbieders meer inzicht geven in hun uitkomsten ook ten opzichte van collega aanbieders. Door hierover met elkaar inhoudelijke gesprekken te voeren is het onze verwachting dat dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt.