nieuws

Gemeente Almere brengt kwaliteit jeugdhulp in beeld

16-12-2020


gemeente Almere kwaliteit uitkomsten

InfinitCare gaat de gemeente Almere ondersteunen bij het in kaart brengen van behandeluitkomsten van de jeugdhulp in Almere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Gemeenteportaal.

Net als veel andere gemeenten probeert de gemeente Almere steun te bieden aan iedereen die het nodig heeft en zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Daarin zoekt de gemeente Almere een balans tussen de tevredenheid van de klant, het effect van de ingezette jeugdhulp, maar ook de betaalbaarheid van jeugdhulp nu én in de toekomst.

“De gemeente beschikt over veel informatie, maar nog niet over kwaliteitsinformatie.” Aan het woord is Arend van Dijk, senior contract- en leveranciersmanager jeugd bij de gemeente Almere. “Juist deze informatie is nodig om verdieping te brengen in onze voortgangsgesprekken met zorgaanbieders. Zo hoeven we het gesprek niet alleen op volumes en financiën te voeren, maar kan het ook op inhoud en kwaliteit. Zo denken we bij te dragen aan een beter zorglandschap in Almere.

De gemeente Almere gaat actief informatie verzamelen die gebaseerd is op de ‘landelijke outcome indicatoren jeugd’, de indicatorenset van het NJi. Deze informatie dienen alle zorgverleners al te verzamelen voor het CBS. De informatie die het CBS ter beschikking stelt volstaat niet om de benodigde verdieping te bereiken bij een gesprek over kwaliteit.

Om die reden zijn we erg content met InfinitCare die met hun Gemeenteportaal een proces en dashboard hebben ontwikkeld om de beleidsinformatie jeugd op een goede manier te verwerken en presenteren per aanbieder. Die verwerking verloopt zorgvuldig, waarbij rekening wordt gehouden met alle privacy- en informatiebeveiligingsaspecten.

De administratieve lasten die dit project voor zorgaanbieders met zich meebrengt zijn minimaal, omdat ze hetzelfde bestand dienen aan te leveren als bij het CBS. Daarnaast is het dashboard ook voor de jeugdhulpaanbieder toegankelijk. Zo kunnen beide organisaties de kwaliteitsinformatie inzien en analyseren. In april 2021 denken we de eerste gesprekken op basis van de verzamelde informatie te kunnen voeren.”keyboard_arrow_leftTerug naar nieuwsoverzicht

Heeft u vragen over het Gemeenteportaal?

Bel op 030-2040219, mail ons via info@infinitcare.com of vul het contactformulier in.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.