nieuws

Stichting KiBG verrijkt spiegelrapportages met ROM-gegevens

04-01-2022


Buiten het sociaal domein bestaan dezelfde uitdagingen om op kwaliteit in de zorg te kunnen sturen. Hoe breng je kwaliteit in kaart en hoe kun je met uitkomsten de zorg verbeteren? Een mooi voorbeeld is Stichting KiBG. Zij bieden met hun Keurmerk Basis GGZ erkenning aan zorgaanbieders die een stapje extra doen voor goede zorg. 

De keurmerkdragers krijgen minimaal een keer per jaar een spiegelrapportage. Deze rapportage helpt om het gesprek te voeren over zaken die opvallen. Waar zitten verbeterpunten? Waar zitten goede voorbeelden? Stichting KiBG neemt nu ook inzichten vanuit ROM-gegevens op in haar spiegelrapportages. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ kunnen deze gegevens verstrekken via het InfinitCare Portaal.

InfinitCare helpt om deze gegevens te verzamelen door het opzetten van interfaces met (ROM-)leveranciers. Dezelfde leveranciers zijn ook actief in het sociaal domein. Zo wordt het voor gemeenten makkelijker om zorgresultaten te verzamelen bij hun aanbieders zonder hen te vermoeien met extra administratieve lasten. 

Bent u benieuwd naar de beweegredenen van Stichting KiBG? Lees dan hoe deze gegevens volgens Annika van den Haak, Projectleider Inzicht Geven, verdieping kunnen geven en bij kunnen dragen aan een betere kortdurende generalistische GGZ.keyboard_arrow_leftterug naar nieuwsoverzicht

Heeft u vragen over het Gemeenteportaal?

Bel op 030 2040219, mail ons via info@infinitcare.com of vul het contactformulier in.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.