Gemeenten

Wat wordt er bereikt met de ingekochte jeugdhulp? InfinitCare helpt gemeenten bij het in kaart brengen van de uitval van cliënten, de cliënttevredenheid en de doelrealisatie van de aangeboden jeugdhulp. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld om resultaatdoelen te stellen en hierop te sturen. Binnen het Gemeenteportaal krijgen gemeenten toegang tot eenduidige en heldere rapportages, en kunnen zij voldoen aan artikel 2.2 van de Jeugdwet. De uitkomsten jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals die zijn vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoe werkt het?

Op basis van gegevens uit de bronsystemen van aanbieders worden eenduidige en heldere rapportages samengesteld die de uitkomsten van trajecten in de jeugdhulp in kaart brengen. Met filters kan er vervolgens een selectie worden gemaakt, op profiel of cliëntkenmerken bijvoorbeeld. Zo krijgt u resultaten te zien van homogene cliëntgroepen. De rapportages zijn beschikbaar voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten.

 

Heeft u vragen over het Gemeenteportaal?

Bel op 030-2040219, mail ons via info@infinitcare.com of vul het contactformulier in.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.