Rapportages o.b.v. CBS-exports

Wilt u rapportages op basis van de verplichte CBS-bestanden? Deze CBS-bestanden kunnen we verwerken in heldere rapportages voor zowel de wethouder, de contractmanager, maar ook voor de zorgaanbieder zelf.

Zorgaanbieders zijn in de jeugdhulp verplicht om eens per half jaar een bestand aan het CBS te leveren over de geleverde jeugdhulp. Dit bestand is uitgebreid met outcome-indicatoren (Cliënttevredenheid, Doelrealisatie en Uitval). Omdat gemeenten verplicht zijn zorg in te kopen op basis van resultaten is het geen verrassing dat VNG de uitkomstenset van het Nederlands Jeugdinstituut heeft overgenomen. Inmiddels verplicht het meerendeel van gemeenten hun zorgaanbieders om uitkomsten aan te leveren.

Gemeenten kunnen de verwerking van CBS-bronbestanden nu in abonnementsvorm afnemen. U kunt bijvoorbeeld een jaarabonnement afnemen. Bent u hierin geïnteresseerd? Geef dat met onderstaand contactformulier aan ons door. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.